Kezdőlap > HÍREK > Campanie promoțională #HarmopanKarácsony

Campanie promoțională #HarmopanKarácsony

 1. Descrierea campaniei

SC Harmopan S.A. organizează o campanie promoțională la care pot participa persoanele fizice din România care prin folosirea alimentelor de bază marca Harmopan pregătesc deserturi, și/sau prăjituri. Pentru participare trebuie să posteze pe pagina lor personală o fotografie cu deserturile/prăjiturile pregătite, conform regulamentului campaniei.

 1. Organizatorul campaniei
  1. Organizatorul campaniei promoționale este S.C. Harmopan S.A.
 2. Regulamentul campaniei
  1. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial denumit în continuare ”Regulamentul”.
  2. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte și să conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament.
  3. Regulamentul campaniei este făcut public și accesibil pe pagina de www.harmopan.ro
 3. Locul de desfășurare și perioada campaniei
  1. Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României în perioada 12.12.2022 – 23.12.2022
 4. Produsele participante și Premii
  1. La această campanie participă produsele Harmopan de morărit denumite în continuare în mod colectiv ”Produse participante”.
  2. Premiile oferite în cadrul campaniei sunt:
 • Un robot de bucătărie Marca ”Kitchen Aid” în valoare de 3500 RON TVA inclus,
 • 2 vouchere în valoare de 350 RON TVA inclus care se pot folosi în lanțul de magazine Harmopan.
 • 2 vouchere în valoare de 150 RON TVA inclus care se pot folosi în lanțul de magazine Harmopan.
 1. Dreptul la participare
  1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice, cetățenii români sau străini, care au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în campanie, care achiziționează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament.
  2. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și  dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplinește condițiile de a participa la Campanie
 2. Condiții de participare
  1. Să achiziționeze în perioada promoțională sau înaintea perioadei promoționale produsele participante necesare. 
  2. Să pregătească prăjiturile prin utilizarea produselor participante.
  3. Să facă o poză clară/vizibilă unde sunt amplasate prăjiturile împreună cu ingredientul Harmopan în ambalajul original cât mai prezentabil și estetic.
  4. Să promoveze campania pe pagina de Facebook Harmopan prin share-uirea anunțului.
  5. Să posteze poza pe pagina personală de pe Facebook sau Instagram respectând următoarele:
   1. La descrierea postării, separat de alte texte să adaugă următorul: #harmopankaracsony
   2. În cazul postării pe facebook să seteze vizibilitatea postării pe optiunea publică.
   3. În cazul postării pe Instagram, pe durata campaniei să aibă profilul setat public, astfel încât postarea să fie vizibilă de către organizator.
  6. Autorii postărilor care sunt setate pe altă opțiune de vizibilitate decât cea publică pe facebook, sau autorii postărilor care nu au profilul setat public și din aceste motive organizatorul nu poate viziona fotografia postată conform regulirol prezentate, nu au dreptul de a participa la această campanie.
 3. Limitarea răspunderi
  1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului
  2. În nici un caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, rezultate ca urmare a participării la această Campanie.
  3. Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta campanie, sunt oferite ”ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
  1. Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi la Politica de Confidențialitate. Prin participare la campanie, Participanții își dau acordul expres și neechivoc pentru ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și la libera circulație a acestor date) datele cu caracter personal ale Participanților în vederea efectuării de către Organizator a operațiunilor necesare derulării prezentei Campanii.
 5. Încetarea campaniei
  1. Campania  poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată, oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.