Kezdőlap > Actualități

Indicatori din situaţiile financiare anuale la

31 decembrie 2019 

DENUMIRE INDICATORI Valoare   -lei-
Indicatori din BILANT
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 21,062,532
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL din care 14,445,782
Stocuri(materii prime, materiale, prodcuctie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri, etc. 6,315,319
Creante 1,968,096
Casa si conturi la banci 6,162,367
CHELTUIELI IN AVANS -8,516
DATORII 5,274,957
VENITURI  IN AVANS -8,122
PROVIZIOANE
CAPITALURI TOTAL, din care 30,232,963
Capital subscris si varsat 7,045,087
Patrimoniul regiei
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 65,491,378
VENITURI TOTALE 86,683,427
CHELTUIELI TOTALE 82,845,011
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 3,838,416
-Pierdere
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 3,206,990